Ubytovací řád

Ubytovací řád Domečku

Nástup na pobyt je od 14 do 20 h, vyklizení pokoje do 10 h, pokud není dohodou se správcem stanoveno jinak.

Noční klid je od 22 do 7 hodin, pozdější alotria je možno realizovat ve sklípku s přihlédnutím ke klidnému spánku dalších účastníků.

Účastníci pobytu přebírají uklizený pokoj, při převzetí ihned zkontrolují jeho stav a případné nedostatky nahlásí správci, případně pořídí foto nebo video dokumentaci. Při odjezdu předávají pokoj v takovém stavu, v jakém byl převzat, tj. uklizený, společné nádobí prosíme umýt, povlečení prosíme sundat, odpadky vynést do popelnic, okna zavřít. Čisticí prostředky jsou k dispozici na patře nebo v přízemí.

Po ukončení pobytu předají účastníci klíče správci osobně nebo dohodnutým způsobem.

Případné škody způsobené na zařízení účastníci neprodleně nahlásí správci, se kterým se dohodnou na jejich úhradě a odstranění.

Kouření v objektu je přísně zakázáno.

Pobyt s domácími zvířaty je nutno předem dohodnout.

Platba za pobyt se realizuje předem, převodem na účet, nebo nejpozději při příjezdu v hotovosti.

Rekreační poplatek za osoby nad 15 let se vybírá v hotovosti.

V pokoji je možno používat pouze drobné domácí spotřebiče.

Kontakt na správce: Rudolf Galle tel. 731 080 981