Druhy sněhu

Druhy sněhu s jejich symboly a stručným popisem

Stručný popis druhů sněhu s používanými symboly, pro jejich označování.

V závorce jsou uvedeny obvykle používané symboly.

Nový sníh

( + ) Sníh, který padá, nebo je čerstvě napadaný. Jeho krystaly jsou závislé na klimatických podmínkách. Nový sníh se vyznačuje velikou nesoudržností, jeho krystaly se doposud do sebe nezaklínily. Je základem tzv. prachových lavin. Je to sníh, u kterého zůstává jeho šesterečná krystalická soustava alespoň z poloviny odebraných vzorků sněhu zachována. Má plstnatý vzhled, je porózní a čistě bílý.

Plstnatý sníh

( / ) Na nový sníh začne v první fázi působit především vítr s jeho silovými účinky. Ten začne bortit původní krystalickou formu (tzv. destruktivní fáze změny). Stále lze však ještě rozpoznat původní šesterečnou soustavu. Polámané zbytky původních krystalů se vlivem větru do sebe stále více zakliňují a dochází k větší soudržnosti sněhu. Plstnatý sníh je základem deskových lavin.

Okrouhlozrnný sníh

( ● ) Suchý sníh. Vzniká z plstnatého sněhu. Tvarem jsou to téměř kuličky, je matně bílý, bez lesku a struktury. Tvoří přechodnou fázi mezi bortící a výstavbovou metamorfózou. Pro svoji schopnost pojit přispívá ke tvorbě desek.

Hranatozrnný sníh

( □ ) Vlivem teplot se začíná vyvíjet z původního zborceného krystalu nová forma. Vznikají ledová zrnka hranatého tvaru. Tento druh sněhu je velmi pohyblivý, je zvláštním a lavinově nebezpečným druhem sněhu především v kombinaci s dutinovou jinovatkou.

Firn

( ○ ) Zaoblená ledová zrna vznikají další změnou krystalu především vlivem dlouhodobého působení zvýšených teplot. Objevuje se převážně na jaře. Původní krystaly prachového sněhu již podlehly metamorfóze a další změnou krystalu vznikají zaoblená ledová zrna (díky působení zvýš.teplot), která se záhy proměňují v ledová zrnka - firn.

Někdy je velmi obtížné určit degradující prachový sníh od firnu. Dělá se to pomocí makrofotografie.

  • Jemnozrnný firn: o průměru zrn 0,5 mm
  • Středně zrnitý firn: o průměru zrn 0,5-2 mm
  • Hrubozrnný firn: o průměru zrn nad 2 mm

Zvláštní druhy sněhu

Řadíme sem takové typy sněhu, které nelze přesně definovat jako nový ani jako starý sníh.

Povrchová jinovatka vzniká za bezvětří krystalizací vodní páry vodní páry ze vzduchu na chladnějším povrchu sněhové pokrývky nebo na chladných předmětech v terénu (stromy, keře, tráva), které obaluje rovnoměrně ze všech stran.

Námraza vzniká namrzáváním kapiček mlhy hnaných větrem na návětrné straně předmětů v terénu. Od jinovatky se liší nekrystalickou strukturou, tím že vzniká z vodních kapiček mlhy (jinovatka přímou krystalizací vodních par) a tím, že se usazuje na návětrné straně (možná pomůcka pro orientaci v horách).

Dutinová jinovatka se tvoří výhradně uvnitř sněhového profilu a v uzavřených prostorách při dlouhotrvajících nízkých mrazech (pod -10 ºC). Krystalky jsou kalichovité struktury a vznikají odpařováním vodní páry z krystalků hranatého firnu. Tento vzdušný prostor nedokáže čelit původnímu zatížení vrstev sněhu a hrozí zborcením. Krystaly dosahují velikosti 1 mm - 1 cm.

Ledová kůra se tvoří na povrchu sněhové pokrývky za mrazivých jasných dní. Přes den povrch sněhu taje a v noci zamrzá.

Oblevová plástev je firnový nebo ledový podklad o různé síle, vyskytující se v kterékoliv hloubce sněhového profilu. Jsou dokladem o oblevách během zimy (dešťové, sluneční apod.).