Kategorie: Články

Říp 2007 - Podrobné propozice

Propozice pro účastníky vysokohorské expedice.

Velká velehorská expedice

Říp 2007 (4555 dm n.m.)

aneb
světový prvovýstup s dýchacími přístroji, expedičním způsobem
a Hoderovou cestou ("toš Fandó, gde máš tú cestů")


Termín

pondělí 30.4.2007 15:00 hod. - úterý 1.5.2007 21:30 hod. (start - cíl: Brno hl.n.)


(Dramatický) Plán expedice

 1. Přesun expedice s veškerým materiálem do základního tábora - Base Campu (BC):
  1. mezinárodní spoj SC72/72 (Pendolíno) - Brno - Praha-Holešovice - odlet z Brna 30.4.2007 v 15:07 hod.
  2. dále přejezd místními spoji přes Prahu-Bubeneč, Kralupy n.Vlt. a Vraňany do Ctiněvsi - východiště expedice - příjezd 30.4.2007 v 19:10 hod. místního času
  3. kontakt s místními úřady, registrace expedice, zajištění šerpů, přeložení expedičního materiálu atd.
  4. pochod expedice do BC
 2. základní aklimatizace v BC, prověření materiálu, přezkoušení výzbroje
 3. provádění první skutečné aklimatizace na úpatí hory, dále vybudování výškového tábora č. I. - Campu I. (CI.) a vynáška materiálu do CI
 4. pokračování v aklimatizačních výstupech a v budování druhého výškového tábora - Camp II (CII.) - dtto I.
 5. urychlené slanění do CI. a přežití neočekávaného zhoršení přírodních podmínek (tj. noci)
  1. pálení signálních ohňů pro přivolání případné záchranné skupiny, dále též pálení obětních ohňů místním slovanským bohům s prosbou o přežití - v domorodém jazyce se tomu v tento den říká "pálení čarodějnic"
  2. přečkání třeskuté noci jen s podporou velkého množství život podporujících, popř. tišících prostředků (podle přijatého množství medikamenty nejdříve rozjařují později i tiší)
  3. vyluzování zvuků na hudební nástroje vynesené z neznámých důvodů pod úpatí vrcholu a vydávání podivných skřeků (připomínající zpěv) - vše patrně v záchvatech šílenství z nadměrného vysílení a velkého utrpení
  4. v důsledku naprostého zpitomění a ztráty sebekontroly a orientace (způsobeno nelidskými útrapami) případný pokus o půlnoční dob(l)ytí vrcholu
 6. záchranné činnosti - s prvním raním sluncem (tj. nejdříve v 9 hod.)
  1. vzdání díkuvzdání za přežití zlé noci (Svarogovi, Dažbogovi, Perunovi aj.)
  2. rozloučení se s nepřežilými kamarády (tj. s těmi, kteří stále nejdou probudit)
  3. sestup do Base Campu - únik ze smrtelného objetí hory
  4. příprava na opětovný útok na vrchol
 7. druhý pokus o dobytí hory
  1. návrat do CI. a nový pokus o probuzení mrtvých kamarádů
  2. opakovaný výstup do CII.
  3. na minimum zkrácená další aklimatizace (z důvodu blížícího se monzunového období) a urychlené vybudování třetího výškového tábora - Camp III. (CIII.) - vše již s částečnou podporou dýchacích přístrojů
  4. výstup na vrchol s dýchacím přístrojem, vztyčení státní vlajky, vlajek klubů a sponzorů, fotografie pro sportovní a přírodovědné časopisy popř. též pro manželky, milenky, tchýně apod.
 8. sestup do civilizace
  1. sestup do CIII. a bourání tábora CIII.
  2. z důvodu zavalení výstupové cesty (nával ochranářů a popř. i jiných aktivistů) útěk severní cestou (přechod přes masiv hory)
  3. sestup na severní úpatí hory
  4. přesun do obydlených teplých nížin řeky Labe (místní správní centrum Roudnice n.L.)
 9. interview a tiskové konference, oslavy úspěšné expedice, přijetí u místních autorit (hlav států)
 10. návrat domů
  1. odjezd z Roudnice v úterý 1.5.2007 ve 16:14 hod. místního času
  2. příjezd do Brna v úterý 1.5.2007 ve 21:26 hod. letního středoevropského času
  3. slavnostní ukončení úspěšné expedice
  4. rozchod účastníků a následné bouřlivé vítání v rodných vískách

Povinná výbava

 1. mačky, cepín, lano, helma, skoby, karabiny, stany, bivaky, navigační přístroje - tj. vše pro zdolání obtížné "čtyřiapůltisicovky"
  Nezapomeňte ovšem, že pro tuto expedici jsou životně důležité dýchací přístroje. Výběru vhodného dýchacího přístroje je věnována celá příloha těchto propozic - čtěte prosím velmi pozorně.
 2. dále je nezbytné opatřit min. 5 kg dřeva a dále buřty, klobásy, chleba, hořčice, křen - tj. nezbytná výbava pro pálení signálních ohňů
 3. expediční tričko s expedičním logem - tato expediční uniforma bude zhotovena ve vámi zadané velikosti. Předpokládaná cena bude dle výr. nákladů - maximálně však do 150 Kč

Permit - povolení k výstupu

Nezapomeňte prosím, že tato expedice je výběrová, a proto se od všech účastníků expedice (bez vyjímky) vybírá zpětně nevymahatelné povolení k výstupu. Případný propadlý, nevyužitý Permit bude v průběhu expedice společně všemi účastníky expedice komisionálně znehodnocen.

Permitem může být 0,5 l:

 1. tuzemák (rum) - jedeme do Čech
 2. slivovice - nebo jiná "-vice" (kromě hovnovice) - je-li účastník Moravák
 3. borovička - je-li účastník Slovák
 4. skotská (pravá) - je-li účastník Skot - (stačí i povahově)
 5. atd. podle domorodé příslušnosti
 6. jsou přípustné i lokální likéry jako Becher - je-li účastník z Karlovarska, Praděd - je-li účastník z Jesenicka atd.

Povinnost zaplatit Permit vzniká okamžikem nahlášení se ke společné expediční jízdence.


Náklady Expedice

Kromě výše uvedenému permitu a poplatků za expediční triko a nákladů za ostatní povinnou výbavu je třeba dále počítat s:

 1. náklady na dopravu, které jsou závislé nejen na počtu účastníků a na druhu slev a výhod u ČD, kterými dotyčný účastník disponuje, ale také na žízni účastníka
  Tedy jen orientačně:
  cesta vlakem tam a zpět
   - pojede-li 10 osob - 295 Kč/osoba
   - pojede-li 20 osob - 271 Kč/osoba
  místenka na Pendolíno
   - plná cena - 200 Kč/osoba
   - cena se zákaznickou kartou ČD - 86 Kč/osoba
  točené pivo Gambrinus v jídelním voze Pendolína - jedinný jídelní vůz ČD kde mají točené pivo (1/3 l - 25 Kč, 1/2 l - 29 Kč)
  Cena za dopravu se tak může vyšplhat od cca. 500 Kč/os. až do astronomických výšek
 2. náklady na ubytování, které se opět liší a to podle potřeb účastníka
  Tedy jen orientačně:
   - spaní u signálních a obětních ohňů - 0 Kč/osoba
   - ubytování v některém blízkém pensionu - max. do 300 Kč./osoba/noc
  (v tomto případě si musí dotyčný sám zorganizovat a zaplatit nejen samotné ubytování, ale i noční záchrannou akci horské služby s vrtulníkem a snesení z CI. - tedy z výšky cca. 3000 dm n.m.)

Za všechny podporovatele a organizátory expedice Vás srdečně zve organizační výbor:
R. Orsava - předsunutý šerpa - příslušník domorodého národa cajzlů
F. Hoder - autor a prvovýstupce výstupové cesty
L.Valíček - horský svůdce (nejen z cest)

Patronem a inspirátorem akce:
Sv. Petr (smějící se - tj. Směja)

 

Nahoru

 


Příloha k povinné výbavě expedice

DÝCHACÍ PŘÍSTROJ

Výběru vhodného dýchacího přístroje je u velehorských expedic třeba věnovat obzvláštní péči. Jde přeci o základní potřebu organismu - o dýchání - a tedy vlastně o přežití.

V poslední době se sice vyskytuje mnoho rádoby sportovců, kteří si klidně vyběhnou i na osmitisícovku aniž by se patřičně přidusili nějakým účinným dýchacím přístrojem, ale mi takovéto jednání nejen neschvalujeme, ale považujeme jej nejen za nesportovní, ale dokonce i za značně neseriozní a krajně hazardní.

Pro expedici vhodné dýchací přístroje mohou být následujícího provedení:

 1. profesionální horské kyslíkové přístroje
 2. pro účastníky s nadměrnou únosností jsou přípustné i potápěčské dýchače
 3. lze požít klinický dýchací přístroj "umělá plíce" - pro značnou váhu tohoto zařízení je tento dýchač přípustný pro 4 až 20 účastníků (nezapomeňte na záložní zdroj energie)
 4. potápěčský šnorchl lze použít jen v opačné poloze, kdy ústí trubice směřuje dolů tj. do míst vyššího tlaku; zvyšuje se tak parciální tlak nasávaného vzduchu (alespoň v místě ústí trubice) tudíž i množství vdechovaného kyslíku a zabraňuje se tímto jednoduchým principem vzniku horské nemoci
 5. s výhodou je možné využít různých fénů, či horkovzdušných pistolí, u kterých lze do úst nahánět vzduch pro vdechování o teplotě až 500°C - pro případ studených nocí
 6. méně nároční účastníci vystačí jen s uzpůsobeným vysavačem (jsou i v bateriovém provedení)
 7. jako nejméně vhodné, ale stále dobře použitelné řešení se jeví velký vějíř s jehož pomocí dobře vycvičený uživatel dokáže zvýšit lokální tlak vzduchu v okamžiku nádechu a zvýší tak ne nezanedbatelně (tedy zanedbatelně) množství vdechovaného kyslíku a opět tak zvýší výkon organizmu a zabrání vzniku horské nemoci. (pokusy o cílené separování molekul kyslíku od ostatních vzdušných plynů pomocí vějíře a tím zvýšení podílu kyslíku ve vdechovaném vzduchu bohužel zatím nepřinesly očekávaný výsledek)
 8. různé další dýchací přístroje jako jsou například různé dýchací filtry (respirátory pro natěrače) apod. se nám zatím nejeví jako vhodné pro velehorskou expedici, protože filtry jako takové omezují dýchání tj. zvyšují odpory vzduchu při vdechování a snižují tak v konečném důsledku množství vdechnutého kyslíku. Je však možné, že bude v dohledné době vyvinut nový, pro velehorské prostředí vhodný, dýchací přístroj na tomto principu. Jako slibný námět se nám jeví respirátor s filtrem omezujícím průchod vzdušného dusíku (75% objemu vzduchu). Tímto způsobem by velehorský horolezec vdechoval téměř čistý vzdušný kyslík jen s nepatrnou příměsí dalších plynů

V případě použití nového přístroje pracujícího na nějakém novém, dosud neznámém principu prosím, aby si dotyčný uživatel opatřil dobrozdání některého renomovaného ústavu popř. i s výsledky měření a klinických zkoušek vlivu přístroje na organismus horolezce.

Poznámka:
je všeobecně známo, že pro příslušníky městské, nebo státní policie, armády, či jiných dalších ozbrojených složek se jeví již jako dostatečný prostředek pro zabezpečení správného dýchání (a to nejen ve velehorském prostředí) nahrávka s příkazy "nádech", "výdech", "nádech", "výdech" atd.

 


Doporučte: icon email Pošli článek Linkuj Jaggni to ! Přidej na topčlánky.cz Pridat.eu pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk
Uložte si: Clip to Evernote

Komentáře rss

stop Uzamčeno - nelze přidávat nové příspěvky.

Nebyly přidány žádné komentáře.

 


Sponzoří:

logo AIKON draci.net logo AIKON Dalešická přehrada logo Zapra logo h-project logo Trampolíny logo Milord, s.r.o. - Miloslava ORSAVOVÁ

Uvítáme další zájemce o sponzorování našeho oddílu.